สอนเน้นความเข้าใจ มีเทคนิคและเพลงช่วยจำคำศัพท์และไวยากรณ์ มีเอกสาร เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ+เนื้อหาเพิ่มเติมที่ผู้สอนให้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูสอนสนุก เป็นกันเอง เข้ากับเด็กได้ดี มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนได้อย่างเข้าใจ เสริมมีความตั้งใจในการสอนเป็นอย่างดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

DoneMaster © 2014-2018