นางสาว ธีรกานต์ เดชากัลยาณคุณ
ชื่อเล่น : ฝ้าย
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน
HSK 5 200++
หวังว่าเราจะได้พบกันนะคะ????????

สอนภาษาจีน
กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีรีวิว

ธีรกานต์ เดชากัลยาณคุณ

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru