ชื่อ:ชัยธิป ธีวีระปัญญา เรียก นัท ก็ได้นะครับ ปัจจุบันทำงานรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา กองการกีฬากรุงเทพมหานคร
การศึกษา:
-ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-certificate personal trainer fit innovation Thailand
SKILLS:
-สอนว่ายน้ำระดับเบื้องต้น-กลาง
-สอนการดูแล พัฒนากล้ามเนื้อ สำหรับการว่ายน้ำ
-สอนออกกำลังในรูปแบต่างๆ ตามเป้าหมายของผู้ออกกำลังกาย
-ให้คําแนะนําเก่ียวกับการกําลังกาย
-ให้คําแนะนําโภชนาการเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป/นักกีฬา
-ออกแบบโปรแกรมกำลังออกกําลังกายเฉพาะบุคคล สําหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา
-สอนคณิตศาสตร์ สำหรับ ประถมปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น

สอนออนไลน์ ดินแดง ปทุมวัน รังสิต รัชดา ราชเทวี ลาดพร้าว อนุเสาวรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว