ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อายุ 59 ปี ทำงานกับเด็กมาตลอดชีวิต สามารถสอนเด็กปกติและเด็กพิเศษได้ วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาไทย สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนวิชาการแนะแนว
บริการออนไลน์ ยโสธร ศรีสะเกษ

คุณครูใจดีค่ะ

ฝ้าย · 2019 มิ.ย. 20
นางสาวอุษณีย์ เชี่ยวพิมลพรตอบกลับ:
ขอบคุณค่ะ.
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster