ประสบการณ์แข่งขันทักษะภาษาไทยตั้งแต่ม.1-ม.6 ได้ร้บคะแนนสูงสุดในรายวิชาภาษาและความคิด ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนของคณะในการแข่งขันประชันกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน ได้รับรางวัลชมเชย

ทวีวัฒนา บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา สามพราน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว