รันสอนพิเศษและสอนการบ้านวิชาภาษาไทย
-สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
-เวลาและสถานที่สอนสามารถตกลงกันได้
-ผู้สอนจบคณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทยโดยตรง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018