รันสอนพิเศษและสอนการบ้านวิชาภาษาไทย
-สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
-เวลาและสถานที่สอนสามารถตกลงกันได้
-ผู้สอนจบคณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทยโดยตรง

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017