พี่ชื่อวีนะคะ พี่เรียนจบปริญญาตรี Chemical Engineer คะ เกียรตินิยมอันดับ1 จาก SIIT' Thammasat University
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท Chemical Biology ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์คะ =)

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017