พี่เม รับสอนฟิสิกส์ ระดับม.ปลาย ปูพื้นฐานแต่เริ่มต้นจนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง
-ฟิสิกส์ ม.ปลาย
-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-คณิตศาสตร์

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster