ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

-สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถม มัธยมจนถึงระดับมหาลัย
-คำศัพท์ การบ้าน สนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมทักษะ
-พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
-รับสอนตัวต่อตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
-ผู้สอนเรียนทางด้านภาษามาโดยตรง ของมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.โท
-สอนได้ทุกเพศทุกวัย
-รับสอนทุกวัน ไม่ดุไม่ด่าแต่จบแล้วต้องได้ เน้นที่พื้นของผู้เรียน

พะเยา

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster