📍รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.1-ม.6 ปริญญาตรี เเละบุคคลทั่วไป รับทำการบ้าน รายงาน วิจัย powerpoint
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรียตินิยมอันดับสอง
- จบศึกษาระดับปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับ ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย
-สอนความรู้ระดับพื้นฐานถึงระดับลึก การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดี สำหรับเพิ่มผลการเรียน/สอบ
-รับทำการบ้าน รายงาน powerpoint วิจัยที่เกี่ยวกับภาษาไทย

สอนภาษาไทย
สอนออนไลน์ นครราชสีมา

ยังไม่มีรีวิว

ภัทรลดา ทองเถาว์ ⭐⭐⭐⭐⭐

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru