รูปแบบการสอนเป็นกันเอง เน้นเนื้อหาวิชาพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนที่มีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสุข:)

สถานศึกษา:
ปริญญาโท - Marketing Management, CMMU
ปริญญาตรี - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

สอนวิชา:
เลขและภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737