ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประสบการณ์การเป็นครู 30ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาโทอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนว จากมศว. ประสานมิตร สามารถสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี

ชัยภูมิ

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster