ครูพี่เอี๋ยม
ปริญญาเอก เคมี, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan
ปริญญาโท เคมี, มหิดล
ปริญญาตรี เคมี, ม. อุบลราชธานี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

วิชาที่ถนัด
เคมี ม. ปลาย ถึง ป. ตรี
วิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น
คณิตศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737