จบปริญญาโท International Fashion Marketing จากประเทศอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2
ถนัดฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า การสนทนาในขีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษในการทำงาน และอื่นๆ มีประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศ สามารถแนะนำได้

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017