ไม่สอนแล้ว

  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาการตลาด (พ.ศ. 2557)
  • สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017