ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนพื้นฐานเด็กประถม ฟัง พูด อ่านเขียน
สอนปรับพื้นฐานระดับมัธยม
สอนการอ่านและการแปล การทำข้อสอบ
สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่พยํญชนะ สระ

สกลนคร

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster