สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
ติวเตอร์จัดกลุ่มสอนเอง ไม่ผ่านสถาบัน เรียนไม่นาน เก็บไม่แพง เห็นผลจริง
ประสบการณ์สอน 7 ปี ทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ 10 ปี
ถนัดสอนการสื่อสารและไวยากรณ์ ติวเพิ่มเกรด
สถานที่ติว : ลาดพร้าว 69

รายละเอียดคอร์สที่เปิดสอน
- ทุกคอร์ส เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
- มีทั้งหมด 5 คอร์ส
- เมื่อเรียนจบแต่ละคอร์สจะมั่นใจที่จะสื่อสาร
- เมื่อเรียนครบ 5 คอร์ส พูดได้แน่นอน ไปอยู่ต่างประเทศได้ เอาตัวรอดได้ ไม่กลัวที่จะพูดกับฝรั่ง

แนะนำให้เริ่มจากคอร์สที่ 1
คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 1 : สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว (รู้จัก A-Z) โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สนี้จะสามารถทักทาย แนะนำตัว ถามตอบข้อมูลส่วนตัว บอกเวลา ตลอดจนสามารถติดต่อตามจุดต่างๆในสนามบินได้
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย: 1500 บาท รวมเอกสารแล้ว
แนวทางการสอน: เน้นการฝึกฝนซ้ำๆ จนผู้เรียนเกิดความมั่นใจและชำนาญในการสื่อสาร
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง 10-18 คน (ขั้นต่ำคือ 10 คนจึงจะเปิดคอร์ส)
รอบเรียน: ทุกวันวันอาทิตย์ เมื่อมีผู้ลงเรียนครบ 10 คน จึงจะเปิดสอน
เวลา: 10.00-12.00 น. หรือ 13.00-15.00 (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
สถานที่สอน: ห้องติวของติวเตอร์ที่ซอยลาดพร้าว 69


รายละเอียดคอร์สทั้งหมดที่เปิดสอน

สอนโดยติวเตอร์คนไทย ติวเตอร์จัดสอนเอง ค่าเรียนไม่แพง ติวเตอร์จะสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่มีใบประกาศให้นะคะ แต่เรียนแล้วสื่อสารได้แน่นอน
ย้ำกันอีกที: เราสอนแต่ระดับพื้นฐานเท่านั้น!!

คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การสนทนาในระดับพื้นฐาน เน้นการสนทนา การออกเสียง การอ่านและการเขียนที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เราเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารในระดับ “เอาตัวรอดได้” และพร้อมที่จะเรียนกับครูชาวต่างชาติในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
แนวทางการสอน: เน้นการฝึกฝนซ้ำๆ จนผู้เรียนเกิดความมั่นใจและชำนาญในการสื่อสาร
คอร์สพื้นฐานของเราจะมี 6 คอร์สได้แก่

คอร์สปูพื้นฐาน : สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาเลย เราจะเริ่มสอนตั้งแต่อ่าน เอ บี ซี สอนสะกดคำ อ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่จำเป็นในการสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนในคอร์สอังกฤษพื้นฐาน 1 ต่อไปค่ะ

คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 1 : สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สนี้จะสามารถทักทาย แนะนำตัว ถามตอบข้อมูลส่วนตัว บอกเวลา ตลอดจนสามารถติดต่อตามจุดต่างๆในสนามบินได้
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง

คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 2 : สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์สอังกฤษพื้นฐาน 1มาแล้ว โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้นที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญอีกด้วย เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรในชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ครอบครัว อาหารเครื่องดื่ม การบริการ การถามและบอกทาง ความสามารถและหน่วยวัดต่างๆได้
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง

คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 3 : สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์สอังกฤษพื้นฐาน 2มาแล้ว โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้นที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญอีกด้วย เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การเดินทาง เครื่องแต่งกาย การแสดงความตั้งใจ การพยากรณ์ การเคลื่อนไหวต่างๆและสำนวนการบอกปริมาณของสิ่งต่างๆ
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง

คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 4 : สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์สอังกฤษพื้นฐาน 3 มาแล้ว โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้นที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง

คอร์สอังกฤษพื้นฐาน 5 : สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์สอังกฤษพื้นฐาน 4 มาแล้ว โดยติวเตอร์จะสอนการสนทนาเบื้องต้นที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่สำคัญ การออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนกับครูชาวต่างชาติใน 2 ชั่วโมงสุดท้ายเพื่อป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าพักในโรงแรม การสั่งซื้อของ การสนทนาทางโทรศัพท์ การออกคำสั่ง การแสดงความเป็นเจ้าของและการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017