ผู้สอนใช้วิธีการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปัจจุบัน ประสบการณ์ในการสอน 10 ปี เน้นสอนให้เด็กเข้าใจแบบไม่ต้องคิดซ้ำซ้อน สนุกคิด สนุกเรียน

ชัยภูมิ

ยังไม่มีรีวิว

พิจิตรา สิงห์โนนเชือก

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster