สอนวิชาเคมี ม.ต้น ม.ปลาย แบบภาษาไทยและสองภาษา รับสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เน้นใช้จริงในชีวิตประจำวัน และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ เป็นกันเอง สอนสนุกสนาน เป็นกันเองแต่ได้ความรู้แน่นอนค่ะ :)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737