ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายการเรียนวิทย์-คณิต
อุดมศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งใจสอน สอนเก่ง

ครูน่ารักค่ะ มาตรงเวลา ใจเย็นและพูดคุยกับน้องดี น้องชอบมากค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster