ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูแอ๊ดดี้สอนภาษาไทยมากว่า 20ปีคะ จบเอกภาษาไทย สอนประจำในเชียงใหม่ สามารถทำให้คนไทย ชาวต่างชาติ นักเรียนกศน.และนักเรียนชั้นประถม อ่านออกเขียนได้ สร้างหนังสือเรียนด้วยวิธีการสอนคิดจำได้ง่ายและสนุกสนาน

เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster