ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

🔥🔥🔥โปรโมชั่นพิเศษ🔥🔥🔥
ใน 1 เดือน เรียน 2 วัน วันละ 1 ชม.ครึ่ง 1เดือน = 12 ชม.
เดือนแรกที่เริ่มเรียน แค่เดือนละ 2,500❗️❗️❗️
และเดือนต่อๆไป 3,000 บาท
สนใจสามารถสอบถามได้ค่ะ! รีบๆกันนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะเต็ม🔥
-------------------------
🐼Ku.Linping🐼
⚠️ปรับเปลี่ยนการสอน⚠️
เนื่องจากประสบการณ์ที่เคยสอนมา
บางครั้งมันทำให้สูญเปล่า❌❌❌
เคยลองผิดลองถูก ใช้วิธีสอนที่ผิด❌❌❌
มาดูวิธีการสอนใหม่กัน🔥
การเรียนภาษาจีนแบ่งออกทั้งหมด 3 ระดับ💤
1. ปรับพื้นฐาน⭕️
2. เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจีน(ระดับกลาง)⛔️
3. เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจีน(ระดับยาก)📛
จะมาอธิบายทั้งหมด3ระดับ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง❔
-การปรับพื้นฐาน-
❣️ขั้นแรกสุดของภาษาจีนคือพินอิน ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 3 เล่ม
1. 拼音(声母,单韵母练习)
2. 拼音(复韵母,整体认读音节)
3. 拼音(综合练习)
❣️ขั้นที่สองคือโครงสร้างของตัวหนังสือจีน เค้าโครงของตัวหนังสือจีน และ หมวดคำอักษรจีน ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 1 เล่ม และเอกสารเพิ่มเติมเรื่องหมวดอักษรจีน 1 ฉบับ
1. 笔顺 (โครงสร้างตัวหนังสือ)
2. 部首(หมวดอักษรจีน)
-เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจีน(ระดับกลาง)⛔️
📍คือการเริ่มเรียนเป็นบทเรียน ด้วยระดับที่ง่ายไปยาก เทียบเท่ากับอนุบาลของจีน ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 6 เล่ม
1-6 早期阅读与识字
-เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจีน(ระดับยาก)📛
❗️เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ยากขึ้นมาก ด้วยระดับที่ง่ายไปยาก เทียบเท่ากับประถมของจีน ประกอบไปด้วยหนังสือทั้งหมด 12 เล่ม กล่าวคือ แต่ละชั้น จะเรียน2เล่ม เปรียบเหมือนเทอม1,2 ได้เรียนเรื่องกลอนต่างๆ บทเรียนที่ยากขึ้น มีหนังสือ ป.1-6

---และในระหว่างที่เรียนแต่ละเล่มแต่ละขั้น จะมีการ์ดคำศัพท์ให้จำเรื่อยๆ---

สนใจสามารถสอบถามได้ค่ะ

ภูเก็ต

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster