ผม นายภานุศักดิ์ ต๊ะ เฟรนรี่ เข้ากับคนง่าย ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ฯ เอกวิชา ขับร้อง(เพลงพอป) สามารถใช้เปียโน ในการสอนได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737