ผม นายภานุศักดิ์ ต๊ะ เฟรนรี่ เข้ากับคนง่าย ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ฯ เอกวิชา ขับร้อง(เพลงพอป) สามารถใช้เปียโน ในการสอนได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017