ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติการศึกษา :
ป.โท_ภาษาจีนวรรณคดี_Guizhou University, China
ป.ตรี_ภาษาจีนธุรกิจ_Beijing Language University, China
ป.ตรี_ภาษาอังกฤษธุรกิจ_ม.ศรีปทุม, กทม.

รายละเอียด การสอนภาษาจีน :
1. การฟัง, การพูด : ฝึกนักเรียนการฟัง, พูดภ.จีนอย่างไรจึงชัดเจนที่สุด โดยการสอนให้รู้ว่าเสียงสะกดจากพยัญชนะ-สระใดที่ไม่มีในภาษาไทย และการสะกดอย่างถูกต้องและชัดเจน จะสอนให้แปลภาษาจีนด้วยตัวเขาเอง ซึ่งจะฝึก.ฟัง/พูด และสอนให้เข้าใจ..ไวยากรณ์..เพื่อพูดภาษาจีนอย่างถูกต้องทุกครั้งที่สอน เพราะผู้เรียนกลับบ้านอาจไม่ได้ใช้ภ.จีนกับครอบครัวที่บ้าน
2. การอ่าน : ในชั่วโมงเรียน ฝึกให้อ่านตาม ว่าอ่านชัดไหมมีผิดไหม เพื่อแก้ไข
3. การเขียน : สอนวิธีการเขียนตั้งแต่วันแรกที่ผมสอน และขั้นตอนเขียน รวมถึงเขียนอย่างไรให้ดูสวย ส่วนคัดจีน คือ การบ้าน ผมจะไม่ให้คัดจีนในชั่วโมงเรียน เพราะ คัดจีนที่บ้านนั้น ทำเมื่อไหร่ก็ได้

จตุจักร

ดินแดง

ดุสิต

นนทบุรี

บางกรวย

บางกะปิ

บางซื่อ

บางพลัด

บางเขน

ปทุมวัน

พญาไท

ราชเทวี

ลาดพร้าว

ห้วยขวาง

คุณครูใจดีมากๆค่ะ ใจเย็นมากค่ะ คุณครูเตรียมการสอนมาอย่างดีมาก มีความตั้งใจสอนมาก มาตรงเวลามีความรับผิดชอบ คุยง่าย เนื้อหาที่เรียนในแต่ละครั้งก็ได้เยอะมาก ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

ดีมากค่ะ

อาจารย์ตั้งใจสอนและสอนดีมากคะ เด็กๆชอบเรียนกับครูณัฐวัชรมากคะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster