ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อเล่น : แก้ม
อายุ : 23 ปี
จบการศึกษาจากคณะศิลปศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มีประสบการณ์การสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สุราษฎร์ธานี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster