ชื่อนายภูษิต สุดคูณ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน เคยฝึกประสบการณ์ที่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และปัจจุบัน เป็นพนักงานข้าราชการ สายการสอนภาษาจีน

บริการออนไลน์ ลพบุรี

ยังไม่มีรีวิว

ภูษิต สุดคูณ

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster