รับสอนเขียนโปรแกรมภาษาc java การพัฒนาเว็ป ผู้สอนใจดี ^^

การศึกษา:
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์
ป.โท(กำลังศึกษา) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017