ครูพริ้มค่ะ สอนภาษาไทยได้ทุกระดับชั้นค่ะ และเป็นเจ้าของสถาบันสอนพิเศษค่ะ มีดิว ทุกวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาจีน ทุกระดับชั้นค่ะ. สถานที่ในตัวเมืองชลบุรี สะดวกต่อการเดินทางค่ะ มีรถโดยสารผ่านตลอด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติมานะคะ

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ศิลปะ เต้น ภาษาไทย ดนตรีไทย ร้องเพลง วาดภาพ การแสดง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เสริมสวย นาฏศิลป์
ชลบุรี พานทอง
น้องผิงผิง · 17 ต.ค. 2018
เพลง · 9 ก.ค. 2018
ฟ้า · 26 มิ.ย. 2018
kJ · 16 มิ.ย. 2018
ปุ้ย · 12 เม.ย. 2018