*ครูสอนในโรงเรียนนานาชาติ มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสร้างองค์ความรู้
* หนังสือและแบบฝึกหัด ใช้แบบเรียนจากประเทศจีนโดยตรง
* การเรียนโดยการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
* ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
* เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว