การสอนของเราพัฒนามาจากประสบการณ์การสอนจากหลายๆที่ ที่เราเคยไปร่วมงานกับสถาบันสอนพิเศษต่างๆ เราเน้นการโต้ตอบความเข้าใจกับผู้เรียนเป็นหลัก วิเคราะห์การสอนปรับเปลียนตามลักษณะผู้เรียนเพื่อความเข้ากันได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน

Art for Kids
DIY/ประดิษฐ์
จินตนาการที่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้โดยการลงมือประดิษฐ์ เราได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงวัยและ
ทุ่มเทความใส่ใจ เน้นการโต้ตอบกับผู้เรียนเป็นหลัก

Paint/วาด
ฉีกกฎเกณฑ์ ออกนอกกรอบเดิมๆ กับการวาดภาพที่ไม่ใช่เพียงกระดาษ เราจัดการสอนให้เกิดความสนุกสนาน เน้นความสนใจจากผู้เรียนและปรับเนื้อสอดแทรก เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจต่อผู้เรียน


Printing/ภาพพิมพ์
เมื่อความสนุกเกิด ความสนใจเกิด สิ่งที่ตามมาคือการเปิดรับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการสร้างพัฒนาการทั้งทางด้านอารมณ์ และสติปัญญา การฝึกกล้ามเนื้อและกับประสาทสัมผัส

Clay/ปั้น
นำจินตนาการมาถ่ายทอดสู่รูปแบบสามมิติด้วยความเข้าใจ และเชื่อมโยงกับรูปทรงเรขาคณิตที่นำมาประกอบกันเป็นผลงานนั้นๆ


ประวัติการศึกษา
2545-2550 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา
2551-2555 ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงเรียนเพาะช่าง
2556-2558 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน
2553-2559 เป็นครูสอนศิลปะตามสถาบันสอนพิเศษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงบุคคลทั่วไป (สถาบัน Color Me,Kidz Tory, Easy Peasy work shop, และในปี 2554 เป็นอาจารย์ทดลองฝึกสอน ที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นเวลา 1 เทอม)
2558 ตำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้า และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตรวมถึงการจัดกิจกรรมอีเวนท์ (A.E.) บริษัท เค พลัส เวิร์ค
2559 ตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาลูกค้าและประสานงาน พร้อมดำเนินการจัดอีเว้นท์ บริษัท จิซติค
2560 อาจารย์สอนวิชาศิลปะ และประจำชั้นระดับประถม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ร่มเกล้า

ความถนัด
มีความถนัดทางด้านศิลปะ
- งานผ้าและวัสดุ (ชนิด,ตัดเย็บ,เพ้นท์บนผ้า,งานสามมิติจากผ้า,ปะติด.งานริบบิ้น,ปักไหม)
- งานเพนท์ (สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีอะคลีริค, สีไม้, สีฝุ่น, สีพาสเทล, ปากกาเคมี)
- งานพิมพ์ (ภาพพิมพ์กัดกรด,ภาพพิมพฺผิวนูน)
- งานปั้น (ดินญี่ป่น, ดินเหนียว, ดินน้ำมันขี้ผึ้งผสม)
- อื่นๆ สามารถเขียนตัวอักษรด้วยปากกาปลายพู่กัน (Calligraphy Front),งานปักผ้าพื้นฐาน (Embroidery), งานปักริบบิ้นผ้าซาติน (Embroidery Ribbon), สามารถใช้จักรเย็บผ้าได้

ทักษะภาษา
ภาษาไทย ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737