Sprachlehrerin (Deutsch-Thai) //
ลูกครึ่งเยอรมัน-ไทย มีประสบการณ์ในการสอนภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนหลายปี สอนเพื่อให้นักเรียนไปอยู่ต่างประเทศได้ เตรียมตัวสอบ พูด-อ่าน-ฟัง-เขียนในระดับ A1 พัฒนาต่อเพื่อการทำงาน หรือ ภาษาเยอรมันในระดับต่อๆไปได้ หรือแนะนำการเตรียมตัวไปอยู่เยอรมนีได้
ไม่ว่าคุณมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหน หรืออายุเท่าไหร สามารถเรียนภาษาเยอรมันได้คะ
Bis bald!

บางละมุง พัทยา ศรีราชา สัตหีบ

ยังไม่มีรีวิว

Malisa Lutzi

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster