ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

จบปริญญาโททางสื่อ ศิลปะ และการออกแบบ .. สามารถให้ความรู้ด้านทักษะและการคิดเกี่ยวกับการออกแบบในสอดคล้องกับความต้องการ จากการผสมผสานความเป็นตัวตนของผู้เรียนสื่อออกมาในรูปแบบของงานที่เป็นเอกลักษณ์

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster