ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่4
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาญี่ปุ่น
สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนเข้าใจ
ถ้าไม่เข้าใจสามารถถามซ้ำได้ตลอด ^^

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018