ประวัติสั้นๆ
เรียกผมว่า อ.จ. บี ครับ
ผมเป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยและเคนาดาถึงเกือบครึ่งต่อครึ่งของชีวิตเลยทีเดียว ประสพการ์ณด้านภาษาและวัฒนธรรมของผมจึงได้เปรียบกว่าผู้อื่นมาก โดยเฉพาะการที่ผมเองก็เคยเป็น น.ร คนหนึ่งในภายใต้ระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเมื่อผมได้ไปเรียนกับทำงานอยู่ที่แคนาดานั้นผมถึงได้รับรู้ถึงความแตกต่างในการเรียนการสอนและการนำความรู้ไปประกอบกับการใช้ชีวิตจริงของชาวตะวันตก

รูปแบบ และสิ่งที่ผมสอนจะมุ่งเน้นผลระยะยาว ให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง ผมจึงแทรกเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ที่ผมได้มาจากการหาเลี้ยงด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 19 ปีไปในการสอนด้วย การเรียนของผมนั้นต้องสนุกสำหรับผู้เรียน ไม่เช่นนั้นถือว่าผมไร้สมรรถภาพด้านการสอน ผมสอนเป็นกันเองแบบพี่น้อง ชิลๆ หยาบได้ คายดี มีสาระ น่าเอาไปใช้ ไม่ซีเรียส

1. ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 300 บ.
2. สอนกลุ่มจะแล้วแต่กรณีและสถานที่
3. สอนออนไลน์ผ่าน Skype, Facetime, Zoom, Line ชั่วโมงละ 200 บ.

หัวข้อที่สอน
- CEFR development A1-A2-B1-B2-C1-C2
- Exam preparation: IELTS, TOEFL and TOEIC
- English for daily life communications
- English for business
- English for services
- English for hospitality and tourism
- Essential English skills; Listening, Speaking, Reading and Writing

ทักษะ
มีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไทยมาตั้งแต่เกิด
ประกาศนียบัตร TEFL จากสถาบันภาษา ม.เชียงใหม่
เกิด - 18 ปี ใช้ชีวิตเรียนอยู่ในประเทศไทย
18 - 29 ปี ใช้ชีวิตเรียนและทำงานเลี้ยงตนเองอยู่ที่ประเทศแคนาดา (Canada)
29 ปี - ปัจจุบัน ทำงานที่จ.กระบี่แล้วย้ายขึ้นมาสอนภาษาอังกฤษอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในปี '58 (2016)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737