การศึกษา :
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียนภาษาที่ 3 และ 4 คือ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม

ประสบการณ์ทางด้านต่างๆ :
ปี 2556 - ผู้ประสานงาน (Liaison) ประจำงานประชุมสมาคมนักเรียนอินโดนีเซียแห่งอาเซียน และการสัมมนาสมาคมนักเรียนอินโดนีเซียโลก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ICISA ASEAN - ISSA World 2013 host by Embassy of Indonesia, Bangkok and Thammasat University)
ปี 2556 - ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบการเงิน
ปี 2559 - ได้รับตำแหน่งทูตกิจกรรมวิชาการ ประจำโครงการเสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย - จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (SISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาคนิพนธ์และความสนใจที่เกี่ยวข้อง :
ไต้หวันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวัน
ระบบการเมืองไต้หวันและจีน
ประวัติศาสตร์จีน-ไต้หวัน

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016