ศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสาขาวิชาภาษาไทย และวิชาโทภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอน และอัธยาศีลดี
สามารถสอนนอกสถานที่ได้

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่ได้รับการสอนเลยค่ะสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดจากรถ

AnyService © 2014-2016