ศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสาขาวิชาภาษาไทย และวิชาโทภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอน และอัธยาศีลดี
สามารถสอนนอกสถานที่ได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่ได้รับการสอนเลยค่ะสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดจากรถ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

DoneMaster © 2014-2018