สวัสดีคะ ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาคณะครุศาสคร์ภาษาอังกฤษชั้นปีที่5. กำลังฝึกสอรคะ แล้วอยากหางานทำพิเศษเช่นสอนเด็กๆ เพราะว่าชอบสอนเด็กๆคะ ถ้าเด็กเรียนกะดิฉันจะ้รียนแบบสนุกสนานมีสื่อการสอนให้ให้แล้วเด็กกไม่
เครียดเพราะอังกฤษเป็นวิชายากถ้าสอนแบบตึงเครียดเด็กจะยิ่งไม่ชอบ ดิฉันเคยผ่านประสบการน์การทดสองสอน ที่รร.ต่างๆ และผ่านการสอนพิเศษเด็กที่YMCA ลำพูนคะ #ชอบการสอนเด็กและจะสอนแบบเต็มที่เตมความสามารถคะ ขอบคุณคะ:)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737