เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหะกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 และกำลังศึกษาต่อในระดับ ป.โท มีประสบการณ์สอนพิเศษ และมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737