ครับ.
ผมครูสองนะครับจบ ปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า
ปรืญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร
มีความสนใจในการสอนเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ. สาขาการจัดการ คณะการตลาด คณะการเงินและธนาคาร รับให้คำปรึกษาและออกแบบการทำโปรเจควิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018