1. ประวัติผู้สอน
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
คณะสังคมศาสตร์ เอกการเงิน ชั้นปีที่ 4

2. วิชาที่สอน
กลองชุด:
สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง มีเอกสารประกอบการสอนทุกครั้ง

สถานที่เรียน: บ้านนักเรียน หรือห้องซ้อมดนตรี

3. สไตล์การสอน: เน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก ไม่เคร่งเครียด และไม่กดดันนักเรียน

4. ประสบการณ์ในการสอน
- สอบผ่านการเข้าเป็นครูของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น (KCI) เมื่อปี 2557
- สอนดนตรีมาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนกลองอยู่ที่โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016