- กำลังศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
- รับสอนพิเศษตามบ้าน ตามสถาบันกวดวิชา
- สอนมาระยะเวลา 4ปี
-เน้นเสริมเนื้อหาในบทเรียน สอบแข่งขัน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018