จบการศึกษาระดับปริญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สอนแบบเป็นกันเอง ไม่เครียด

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018