การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ฟังและพูดเป็นทักษะทั้ง4ด้านที่ต้องเรียนควบคู่กันไปจึงจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การเรียนภาษากับเจ้าของภาษาจึงจะประสบความสำเร็จ

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017