สอนวิชาภาษาไทย ประสบการณ์ชั้นปนะถมศึกษา มัธยมศึกษา และวิทยาลัย สามารถสอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรียนเป็นกลุ่มหรือตัวต่อตัว เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เข้าใจหลักภาษามากขึ้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737