สอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
อายุ 24 ปี
จบการศึกษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชา การศึกษา(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017