ชื่อ นายธนดล ปาลพันธ์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ(ศศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
คอร์สเรียนที่สามารถทำการสอนได้
- Error Identification
- Basic Conversation
- Basic Grammar
- Test สอนทวนบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

*เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อสอบเข้า และผู้สนใจทั่วไป*

ช่วงเวลา
- ตอนเย็น อาทิตย์-พุธ เวลา 16.00-19.00 น. (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของผู้เรียนและผู้สอนครับ) ครั้งละ 1.30-2.00 ชม.
สถานที่
- สถานที่สาธารณะ ,ในมอ ,บริเวณสถานี mrt หรือตามความสะดวกของผู้เรียนครับ

หมายเหตุ
- ทั้งนี้ประสิทธิ์ภาพของการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
- สามารถพูดคุยสอบถามหรือชี้แจงความต้องการเรียนเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆได้

ราคาในการสอน
- ครั้งละ 300-350


ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737