ชื่อครูนันทิยา มะหิงษา หรือ ครูพี่มิ้น ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การสอนทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบชั้นเรียน ตั้งใจและเอาใจใส่การสอนนักเรียนทุกๆคน เน้นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ผ่อนคลายเพื่อการเรียนรู้ที่ดี เข้าใจและไม่กดดันนักเรียน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018