จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งวิศวกรรมพัฒนาและออกแบบ (R&D engineer)

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017