1.เน้นทบทวนบทเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจ
2.เสริมทักษะแบบฝึกหัด
3.สอนการบ้านและเสริมวิธีคิด

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737