เรียนครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มรภ.สวนสุนันทา
ประสบการณ์สอน วิทย์-คณิตม.2, คณิตม.1,ฟิสิกส์ม.4

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016